Witamy na stronie naszej Kancelarii

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie rewizji finansowej, analiz due diligence, ekspertyz ekonomiczno-finansowych.
Usługi rewizji finansowej objęte są nadzorem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

UNIAUDIT DR MARIA HULICKA KANCELARIA AUDYTORSKA: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3836.

NIP: 944-100-23-69

REGON: 122753400

klucze